شهریه کالج

شهریه کالج

در مقایسه با سایر کالج‌ها و مراکز آموزش مقدماتی، کالج بین‌المللی دونا با قیمتی مقرون‌به‌صرفه، آموزش معتبری را ارائه می‌دهد. ما مزایای یک دوره زبان فشرده و یک دوره مقدماتی کلی را به قیمت یک کلاس با دانشگاه ترکیب می‌کنیم. همچنین لازم به ذکر است که نه تنها شهریه، بلکه هزینه‌های زندگی در مجارستان بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر از سایر کشورهای اروپایی غربی است.

از سال تحصیلی 22-2021 دانشجویان کالج دونا در دوره‌های DRC و TRCدر رشته های پیش‌پزشکی  می‌توانند از بلیت ماهانه حمل و نقل شهری با تخفیف دانشجویی برخوردار شوند. (هزینه تقریبی 10 یورو در ماه)


هزینه‌های سال اول تحصیل - دوره‌های پایه کالج دونا:

A. دوره های DRC کالج دونا:

1. دوره پیش پزشکی - پریمدیکال:

 •  هزینه پذیرش: ۲۰۰ یورو - غیرقابل برگشت.
 • شهریه: ۵7۵۰ یورو
 •  خوابگاه به مدت ۳۰ روز در اتاق ۲ تخت: ۵0۰ یورو
 •  بیمه: ۲۵۰ یورو
 • مجموع: 670۰ یورو

2. دوره های پیش مهندسی، اقتصاد، پیش فوق لیسانس و دکترا همراه با زبان انگلیسی یا آلمانی:

 • هزینه پذیرش: ۲۰۰ یورو - غیرقابل برگشت
 • شهریه: 51۰۰ یورو
 • خوابگاه  به مدت ۳۰ روز در اتاق ۲ تخت: ۵0۰ یورو
 • بیمه: ۲۵۰ یورو
 • مجموع: 6۰5۰ یورو 

B. شهریه دوره‌های TRC جهت تحصیل در کشورهای انگلستان، آمریکا و کانادا

 • دوره یک ساله و فشرده -  شروع در اکتبر، ژانویه و فوریه هر سال: ۷۵۰۰ یورو
 • هزینه‌های دیگر:
  • هزینه پذیرش: ۲۰۰ یورو (الزامی)
  • هزینه بیمه‌: ۲۵۰ یورو (الزامی)
  • هزینه خوابگاه: ۵۰۰ تا ۹۰۰ یورو (الزامی)
  • هزینه انتقال ارز: ۱۰۰ یورو (الزامی)
  • هزینه خدمات: ۱۵۰ یورو (اختیاری)
  • هزینه صدور دیپلم A-level کشور انگلستان: ۵۰۰ یورو (اختیاری)

شرایط برگشت و بازپرداخت شهریه کالج:

 • در صورت انصراف پیش از اقدام برای ویزا: در اینصورت هزینه پذیرش (به مبلغ ۲۰۰ یورو ) قابل برگشت نمیباشد.
 • پس از صدور ویزا و پیش از ورود به خاک مجارستان: در این صورت تنها ۵۰% شهریه پس از ابطال ویزای صادر شده قابل برگشت است. همچنین هزینه پذیرش و هزینه خوابگاه قابل برگشت نمیباشد.
 • پس از صدور ویزا و ورود به خاک مجارستان: در این صورت چه دانشجو در کالج ثبت نام نماید و چه خیر، شهریه دانشجو و سایر هزینه های پرداختی به هیچ وجه قابل برگشت نیست.  
 • در صورت عدم تایید ویزا:در اینصورت پس از ارایه نامه رسمی رد درخواست ویزا از طرف کنسولگری کشور مجارستان با توجه به شرایط سنی متقاضی شرایط ذیل اعمال خواهد شد:
  • متقاضیان زیر 30 سال: در این صورت شهریه پرداختی برگشت داده خواهد شد و تنها هزینه پذیرش (به مبلغ 200 یورو) قابل برگشت نخواهد بود.
  • متقاضیان بالای 30 سال: در این صورت شهریه پرداختی برگشت داده خواهد شد لیکن هزینه پذیرش (به مبلغ 200 یورو) و هزینه خوابگاه قابل برگشت نمیباشد.

شهریه‌های تحصیلی‌ از سال دوم:

1. رشته‌‌های پزشکی

 • پزشکی (به مدت: 6 سال) شهریهٔ هر ترم به صورت معدل 9000 دلار - شهریه دوره پزشکی در دانشگاه‌های مختلف اندکی متفاوت است.
 • دندانپزشکی (به مدت 5 سال) شهریهٔ هر ترم به صورت معدل 9500 دلار - شهریه دوره دندانپزشکی در دانشگاه‌های مختلف اندکی متفاوت است.
 • دکترای داروسازی (به مدت 5 سال) شهریهٔ هر ترم 6000 دلار
 • دامپزشکی‌ (به مدت 5 سال) شهریه هر ترم 8000 یورو

2. کلیه رشته‌‌های مهندسی‌

 • 3200 یورو در هر ترم - به مدت 6 تا 8 ترم تحصیلی‌

3. رشته‌های علوم انسانی‌ و مدیریت

 • 2500 – 3000 یورو در هر ترم  - به مدت 6 تا 8 ترم تحصیلی‌