شهریه کالج

شهریه کالج

در مقایسه با سایر کالج‌ها و مراکز آموزش مقدماتی، کالج بین‌المللی دونا با قیمتی مقرون‌به‌صرفه، آموزش معتبری را ارائه می‌دهد. ما مزایای یک دوره زبان فشرده و یک دوره مقدماتی کلی را به قیمت یک کلاس با دانشگاه ترکیب می‌کنیم. همچنین لازم به ذکر است که نه تنها شهریه، بلکه هزینه‌های زندگی در مجارستان بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر از سایر کشورهای اروپایی غربی است.

از سال تحصیلی 2۰2۳-۲۰2۴ میلادی دانشجویان کالج دونا در تمامی رشته ها  و مقاطع می‌توانند از بلیت ماهانه حمل و نقل شهری با تخفیف دانشجویی (با هزینه تقریبی 9 یورو در ماه) برخوردار شوند.

 


هزینه‌های سال اول تحصیل - دوره‌های پایه کالج دونا:

A. دوره های DRC کالج دونا:

۱. دوره پیش پزشکی - پریمدیکال:

الف. گروه سنی کمتر از ۳۵ سال:

 •  هزینه پذیرش: ۲۰۰ یورو - غیرقابل برگشت.
 • شهریه: ۶۵۰۰ یورو
 •  بیمه: ۲۵۰ یورو
 • مجموع: 6۹۵۰ یورو

ب. گروه سنی  ۳۵ تا ۴۰ سال:

 •  هزینه پذیرش: ۲۰۰ یورو - غیرقابل برگشت.
 • شهریه: ۷۵۰۰ یورو
 •  بیمه: ۲۵۰ یورو
 • مجموع: ۷۹۵۰ یورو

2. دوره های پیش مهندسی، اقتصاد، پیش فوق لیسانس و دکترا همراه با زبان انگلیسی یا آلمانی:

الف. گروه سنی کمتر از ۳۵ سال:

 •  هزینه پذیرش: ۲۰۰ یورو - غیرقابل برگشت.
 • شهریه: ۵۶۵۰ یورو
 •  بیمه: ۲۵۰ یورو
 • مجموع: 6۱۰۰ یورو

ب. گروه سنی  ۳۵ تا ۴۰ سال:

 •  هزینه پذیرش: ۲۰۰ یورو - غیرقابل برگشت.
 • شهریه: ۷۵۰۰ یورو
 •  بیمه: ۲۵۰ یورو
 • مجموع: ۷۹۵۰ یورو

۳. دوره پیش دبیرستان - گروه سنی  ۱۵ تا ۱۸ سال:

 •  هزینه پذیرش: ۲۰۰ یورو - غیرقابل برگشت.
 • شهریه: ۸۵۰۰ یورو
 •  بیمه: ۲۵۰ یورو
 • مجموع: ۸۹۵۰ یورو

۴. هزینه‌های دیگر:

 • هزینه پذیرش: ۲۰۰ یورو (الزامی)
 • هزینه بیمه‌: ۲۵۰ یورو (الزامی)
 • هزینه خدمات: ۱۵۰ یورو (اختیاری)
 • هزینه انتقال ارز : ۱۵۰ یورو

شرایط برگشت و بازپرداخت شهریه کالج:

 • در صورت انصراف پیش از اقدام برای ویزا: در اینصورت هزینه پذیرش (به مبلغ ۲۰۰ یورو ) قابل برگشت نمیباشد.
 • پس از صدور ویزا و پیش از ورود به خاک مجارستان: در این صورت تنها ۵۰% شهریه پس از ابطال ویزای صادر شده قابل برگشت است. همچنین هزینه پذیرش  قابل برگشت نمی باشد.
 • پس از صدور ویزا و ورود به خاک مجارستان: در این صورت چه دانشجو در کالج ثبت نام نماید و چه خیر، شهریه دانشجو و سایر هزینه های پرداختی به هیچ وجه قابل برگشت نیست.  
 • در صورت عدم تایید ویزا:در اینصورت پس از ارایه نامه رسمی رد درخواست ویزا از طرف کنسولگری کشور مجارستان شهریه پرداختی برگشت داده خواهد شد و تنها هزینه پذیرش (به مبلغ 200 یورو) قابل برگشت نخواهد بود.

شهریه‌های تحصیلی‌ از سال دوم:

1. رشته‌‌های پزشکی

 • پزشکی (به مدت: 6 سال) شهریهٔ هر ترم به صورت معدل 9000 دلار - شهریه دوره پزشکی در دانشگاه‌های مختلف اندکی متفاوت است.
 • دندانپزشکی (به مدت 5 سال) شهریهٔ هر ترم به صورت معدل 9500 دلار - شهریه دوره دندانپزشکی در دانشگاه‌های مختلف اندکی متفاوت است.
 • دکترای داروسازی (به مدت 5 سال) شهریهٔ هر ترم 6000 دلار
 • دامپزشکی‌ (به مدت 5 سال) شهریه هر ترم 8000 یورو

2. کلیه رشته‌‌های مهندسی‌

 • 3200 یورو در هر ترم - به مدت 6 تا 8 ترم تحصیلی‌

3. رشته‌های علوم انسانی‌ و مدیریت

 • 2500 – 3000 یورو در هر ترم  - به مدت 6 تا 8 ترم تحصیلی‌