کالج سنت کلر کانادا

کالج سنت کلر کانادا

دوره جدید در کالج بین‌المللی دونا در ارتباط با کالج سنت کلر کانادا (St. Clair College)

کالج سنت کلر (کانادا) و کالج بین‌المللی دونا (مجارستان) مفتخر هستند که در زمینه دیپلم حرفه‌ای در فناوری سیستم‌های کامپیوتری و شبکه آموزش می‌دهند. دانشجویان تحصیلات خود را در بوداپست قبل از انتقال به ویندزور و انتاریو کانادا آغاز می‌کنند تا دومین و سومین سال تحصیل خود را در کالج سنت کلر به پایان برسانند. برای دانشجویانی که این برنامه 3 ساله را با موفقیت به پایان برسانند، مدرک کالج پیشرفته انتاریو صادر می‌شود که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است و به دانشجویان اجازه می‌دهد تا از طریق مسیرهای دانشگاهی کانادا به سمت مدرک لیسانس ارتقا پیدا کنند.