خدمات ما

خدمات ما

خدمات نمایندگی کالج دونا شامل تمامی‌ مراحل اعزام دانشجو از جمله  آماده‌سازی مدارک، اقدام برای ویزا، اعزام، اسکان دانشجو در کشور مجارستان و ثبت‌نام در کالج می‌گردد. لذا دانشجویان و متقاضیان محترم از حمایت کامل مؤسسه در تمامی‌ مراحل برخوردار می‌‌باشند.

خدمات مؤسسه شامل:

  • مشاوره تحصیلی‌ جهت دریافت پذیرش
  • معرفی‌ کالج‌ها و دانشگاه‌های معتبر
  • ترجمه و آماده‌سازی مدارک تحصیلی‌
  • ترجمه و آماده‌سازی مدارک لازم برای ویزا
  • انجام کلیه سرویس‌های دانشجویی پس از ورود دانشجو به کشور مجارستان
  • مشاوره جهت امور ویزا