پیام مدیرعامل

پیام مدیرعامل

Matin Hashem

دوستان عزیز و هموطنان گرامی،

به عنوان مؤسس و مدیر کالج بین‌المللی دونا مفتخر هستم که در مجموعه کالج دونا، امکان تحصیل در کشور زیبای مجارستان را به شما معرفی نمایم. به عنوان معلمی که افتخار تدریس و آموزش دانش‌آموزان در دبیرستان‌های شهر تهران را داشـته و سپس خود به عنوان دانشجو به کشور مجارستان عزیمت نمــودم، تجربه گرانبهایی از تحصیل و زندگی در کنار مردم خوب و مهربان این کشــور بدست آوردم و آن را فرصتی بسیار مفید و ارزشــمند یافتم. این موارد، انگیزه و دلیلی مهم برای بنده جهت تأسیس کالج بین‌المللی دونا در شهر بوداپست گشت. همچنین استقبال بالای دانشجویان کشورهای مختلف از تحصیل در کشــور مجارســتان و تعداد بالای دانشــجویان بین‌المللی در این کشــور دلیل و انگیزه دیگری برای بنده در تأسیس کالج دونا بود.

تحصیل در کشــور مجارســتان امکانات خوبی علاوه بر ادامه تحصیلات دانشگاهی شامل تجربه زندگی در کشوری با فرهنگ و قدمت دیرینه در اروپا، آشــنایی با فرهنگ و اقوام مختلف و همچنین امکان آشنایی و شــناخت دیگر کشورهای اروپایی را برای شــما فراهم خواهد ســاخت. بدین سبب دانشجویان فرصت‌های زیادی در زمینه تحصیل، کار و اشتغال و همچنین آینده‌ای روشن‌تر کسب خواهند نمود.

افتخــار بنده در کالج دونا همکاری با اســاتیدی اســت که نه تنها معلمانی دلســوز و خبره بوده بلکه هریک در رشته خود محققی برجسته و صاحب‌نظر می‌باشند. این امر کمک شایانی به پیشــرفت و کیفیت آکادمیک کالج دونا کرده و بر ارزش آن افزوده است. بدینوسیله از تمامی این عزیزان که دلسوزانه با بنده همکاری نموده‌اند تشکر و قدردانی می‌نمایم. امیدواریــم کــه در این مجموعــه بتوانیم امکان شــناخت، تصمیم‌گیری بهتر و کمکی کوچک در جهت ادامه تحصیلات دانشگاهی و موفقیت تحصیلی شما عزیزان ایران زمین را فراهم نماییم. 

با تشکر،
مهندس متین هاشــم
مدیر و مؤسس کالج بین المللی دونا