دوره‌های تی‌آرسی

دوره‌های تی‌آرسی

کالج بین‌المللی دونا، مرکز جدید تی‌آرسی

کالج بین‌المللی دونا یک قدم به جلو برداشت و به مرکز TRC تبدیل شد! این بدان معناست که از این پس گزینه‌های جدیدی برای متقاضیان ما باز می‌شود. نه تنها می‌توانید برای دوره‌های مقدماتی ما که تا به حال داشتیم، بلکه برای دوره‌هایی که مطابق برنامه درسی تی‌آرسی برنامه‌ریزی شده‌اند، درخواست دهید.